Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

ZAPRASZAMY SZKOŁY I BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W NARODOWYM PROGRAMIE ROZWOJU CZYTELNICTWA!

                      pawlak@pawlak-ksiazki.pl lub kontakt@pawlak-ksiazki.pl lub 502 158 529

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Rozporządzenie umożliwi wdrożenie i wykonanie działań przewidzianych w  Priorytecie 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące szkoły, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Wielkość środków przyznanych szkołom i bibliotekom pedagogicznym na zakup książek zależeć od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Maksymalne wyniesie:

  • 2 480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów);
  • 4 000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów);
  • 12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów);
  • 4 600 zł dla bibliotek pedagogicznych.

W przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych będzie to: 1.600 zł (do 70 uczniów), 2.500 zł (od 71 do 170 uczniów), 4.500 zł (powyżej 170 uczniów).

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.

Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

Uczniowie powinni być zachęcani do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.

Trwałym rezultatem programu będzie zainteresowanie młodych ludzi czytaniem

Na etapie składania wniosków nie jest konieczne podanie listy konkretnych pozycji książkowych, które szkoła planuje zakupić w ramach programu.

Zależy nam na tym, aby zakupy były przemyślane i skonsultowane z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z biblioteką publiczną, najbliższą miejsca zamieszkania uczniów.

HARMONOGRAM realizacji Priorytetu 3 w roku 2015 i w kolejnych latach.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotuje przykładowe wzory wniosków – dla dyrektorów szkół i organów prowadzących.

Nie będą one obligatoryjne i zarówno szkoły, jak i organy prowadzące mogą przygotować wnioski według własnego wzoru.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Więcej informacji na stronie www.men.gov.pl